RELIGIÓ

Les famílies dels alumnes d'Educació Infantil que vulguin fer Religió han de passar per Secretaria/Direcció a demanar-ho.