Calendari 2020/21

Les dates NO lectives triades pel centre són:

  • 30 d'octubre.
  • 2 de març.
  • 3 de maig.

L'Ajuntament de Manacor passa el dia festiu del 17 de gener (Sant Antoni) a dia 8 de març (per tant serà NO lectiu).