Calendari 2022/23

Les dates NO lectives triades pel centre són:

  • 31 d'octubre.

  • 27 de febrer.

  • 2 de maig.

Festes triades per l'Ajuntament en horari lectiu: 17 de gener.