REUNIONS PARES PRINCIPI DE CURS

*Només pot assistir un membre de la família per alumne.

PERÍODE D'ADAPTACIÓ (alumnes de 4t d'Infantil)

LLISTAT DELS GRUPS

INFANTIL

PRIMER I SEGON

TERCER I QUART

CINQUÈ I SISÈ

MATERIALS CURS 2021-22

Llista de materials curs 21/22

APORTACIÓ ECONÒMICA (CURS 2021-22)

JORNADES DE PORTES OBERTES

A continuació teniu l'enllaç per conèixer el projecte educatiu del centre:

https://triaelteucentre.cat/ceip-mitja-de-mar/