VACANTS ESCOLARITZACIÓ CURS 2023/24

PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ 2023/24

Accés al tramit d'admissió:

https://www.caib.es/loginibfront/seleccionAutenticacion.html?idioma=ca&idSesion=PRG6UPB4-YJCUBRT8-T8USZKR8

Fent clic al següent enllaç tendreu tota la informació del procés d'escolarització 2023/24:

https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806_1/

JORNADA DE PORTES OBERTES (PRIMÀRIA)

Dimarts, dia 25 d'abril de 15:00 a 16:30 hores.

Horari de presentació del Projecte educatiu: 

de 15:00 a 15:45 i de 15:45 a 16:30. 


JORNADA DE PORTES OBERTES (INFANTIL)

Dimecres, dia 19 d'abril a les 15 hores.

https://triaelteucentre.cat/ceip-mitja-de-mar/

CORREUS DELS MESTRES

PERÍODE ADAPTACIÓ 3 ANYS

LLISTAT  MATERIAL CURS 2022/2023

Llistat de materials curs 22_23.docx

AJUDES MENJADOR 2022/23

ajudes menjador 2022-23.pdf

APORTACIONS ECONÒMIQUES CURS 2022/23

NOVETATS LOMLOE

Benvolgudes famílies,

Amb l’aplicació de la LOMLOE (Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació) , a partir dels diferents reials decrets, ordres i instruccions, s’aniran modificant l’organització del centre i del currículum. El Reial decret 95/2022, d'1 de febrer, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'Educació Infantil i el Reial Decret 157/2020, de l’1 de març, pel que s’estableixen la ordenació i els ensenyaments mínims de l’educació Primària ja concreta algunes d’aquestes modificacions:

• El curs 2022-2023 s’implantaran els nous currículums a tots els cursos d’educació infantil i els cursos senars de primària, ESO, batxillerat i formació professional. El 2023-2024 serà el torn de la resta de cursos.

• L'etapa d'Educació Primària torna a estructurar-se en tres cicles de dos cursos cadascun, i únicament es podrà repetir curs en haver finalitzat un cicle (i només una vegada durant tota l'etapa, això es manté igual).

• Les àrees d’educació primària són: Coneixement del medi, matemàtiques, llengua catalana, llengua castellana, educació física, educació artística i llengua estrangera.

• En el tercer cicle de primària s’afegeix l’àrea d’Educació en Valors Cívics i Ètics.

• L’alternativa a l’ensenyament de la Religió, al llarg de tota l’educació primària serà l’Atenció educativa.

• Les qualificacions de l’ensenyament de Religió no computaran als expedients acadèmics de l’alumnat.

• Com a instrument de millora per a estudiants, s'establiran avaluacions de diagnòstic per als alumnes de 4t d'Educació Primària.

Continuarem informant dels canvis i modificacions relacionats amb el currículum i l’organització de centre.

Atentament,

L’equip directiu


PRESENTACIÓ PER FER LA MATRÍCULA A L'INSTITUT (FAMÍMILES DE SISÈ)

Aquí teniu l'enllaç de la presentació per poder fer la matrícula a l'institut.

https://view.genial.ly/6285477d2ce6f000194749a4/presentation-matricula-lomloe-lomce-22-23-portocristo


HORARI DE SECRETARIA

per lliurar les Sol·licituds de matrícula per infants de 3 anys i nouvinguts (curs 2022/2023)

Dilluns, dimarts i divendres de 9 a 10 hores.

Dimecres i dijous de 13 a 14 hores.

COMPOSICIÓ CONSELL ESCOLAR

Director Antoni Clar Sureda


Cap d’estudis Leandra Casillas Navarro


Secretària Cristina Mata Garcia


Representant de l'ajuntament Mª Antònia Truyols Martí


APIMA Maria del Mar Nicolau Riera


Representant pares i mares Llucia Vanrell Mas


Representant pares i mares Concepción Hidalgo Casado


Representant pares i mares Estefania Galmés Greven


Representant pares i mares    Maria Sancho Sánchez


Representants mestres Isabel Massanet Parera


Representants mestres Mª Teresa Grimalt Piñol


Representants mestres Eva Bonnin Doreste


Representants mestres Maria Gayà Duran


Representants mestres Neus Marcos Brunet


Personal d’admin. i serveis Joan Mayol Vives