CONSELL ESCOLAR

ANNEX_I_Calendari_2022-2023 (1).pdf

CANDIDATURES PARES I MARES

S'han presentat dues candidatures per part de pares i mares:

  • LLUCIA VANRELL MAS

  • CONXI HIDALGO CASADO.