Llibres de text i materials curs 2019/20

NOTA: Les famílies de 6è que es varen acollir al Programa de Reutilització de llibres no han de demanar ni el llibre d'anglès ni el de Matemàtiques. Us preguem que compreu l'agenda que figura a la llista ja que els nins se familiaritzen amb ella, i també facilita la feina dels tutors a l'hora de donar instruccions d'ús als alumnes. També que mireu bé les indicacions que els mestres han posat a cada llistat de llibres Gràcies!


1r i 2n PRIMÀRIA

  • Agenda escolar Additio...Planet ISBN 84-2831-80-93-118
  • 2 Quaderns d'espiral gran de fulls blancs.
  • Una carpeta d’elàstics tamany DIN A4.
  • Unes botes d’aigua
  • Una muda de roba dins una bossa de tela (tot amb el nom posat).
  • Calcetins de psicomotricitat.
  • Una motxilla petita i sense rodes.

Tot el material ha de venir amb el nom posat.


3r i 4t PRIMÀRIA

 • Agenda Escolar additio Planet ISBN 84-2831-80-93-118
 • 4 quaderns d'espiral gran de fulls blancs.
 • Una carpeta d'elàstics tamany DIN A-4.
 • Una motxilla petita i sense rodes.


Cinquè Curs

 • Agenda escolar additio Planet ISBN 8428318093118
 • 1 paquet de 100 folis de 80 gr. DIN-A4
 • 2 llapis Staedler n.2, 1 esborradora i 1 maquineta de fer punta.
 • 2 bolígrafs blaus, vermells i un de punta fina negre.
 • Quaderns de tapa dura, mida foli i amb marge

3 de quadrets

3 d'una línia.

 • Escaire, regle, compàs i transportador d'angles.
 • 1 carpeta d'elàstics tamany DIN A-4
 • 1 capsa de colors de fusta, una capsa de retoladors i ceres blanes.
 • 1 barra de cola i unes tisores de bona qualitat.
 • Uns auriculars de botó.
 • Un pen drive.

Sisè Curs

MATEMÀTIQUES 6 . EDITORIAL TEIDE ...... ISBN 978-84- 307-1931

ANGLÈS: Big Surprise 6 Ed. Oxford University Press

Class Book ISBN: 978-0-19-451641- 9

Activity Book ISBN: 978-0-19-451625-9

Study Skills Book ISBN: 978-0-19-451667-9

LLIBRES LECTURA.

Wonder. RJ Palcio. Ed La Campana. ISBN: 978-84-9673-571-2

El pequeño Nicolás. Coscinny- Sempé. Santillana loqueleo. ISBN: 978-84-9122-114-2

Material

• Agenda Escolar Additio... Planet ISBN 84-2831-80-93-118

• 1 paquet de 100 folis de 80 gr DIN-A4.

• 2 llapis Staedler n.2 / 1 esborrador / 1 maquineta.

• 2 bolígrafs blaus i vermells i 1 bolígraf negre.

• Quaderns de tapa dura tamany foli i amb marge.

− 2 de quadrets i 3 d’una línia.

• Escaire, regle, compàs i transportador d'angles.

• Colors de fusta, retoladors, ceres blanes, ceres dures, ....

1 carpeta arxivadora tipus acordió (no arxivadors!!!!) I una normal amb elàstics..

• 2 barres de cola i unes tisores.

• Calculadora senzilla (no científica).

Etiquetes adhesives per posar el nom als quadern i llibres. El material l’han de dur sense posar el nom. El posarem el primer dia, una vegada revisat el materia.

 • Un pen drive.